pl-PLen-GB

Tytuł projektu: Opracowanie hełmu przemysłowego o wysokiej zdolności do amortyzacji uderzeń oraz chroniącego użytkownika przed skutkami działania łuku elektrycznego

Cel Projektu: Projekt badawczo-rozwojowy ma doprowadzić do stworzenia hełmu o modułowej konstrukcji, który znajdzie zastosowanie w elektroenergetyce, hutnictwie, górnictwie i przemyśle chemicznym. Planowany hełm będzie wyróżniał się rozwiązaniami niespotykanymi w żadnym innym hełmie dostępnym na rynku i będzie przewyższał je zarówno pod względem parametrów ochronnych, jak i ergonomii.

Działanie RPO WM 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Wartość projektu:
901 150,63 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 524 604,63 PLN

---------------------------

Tytuł projektu:
Internacjonalizacja produktów HUBIX Sp. z o.o

Cel Projektu: Celem projektu jest promocja marki HUBIX oraz internacjonalizacja produktów oferowanych przez HUBIX na rynkach europejskich i bliskowschodnich. Cel ten zostanie osiągnięty przez udział w imprezach wystawienniczych rekomendowanych przez firmę consultingową ,w roli wystawcy a także zwiedzającego (misja gospodarcza) oraz towarzyszące im działania promocyjne i informacyjne.

Działanie RPO WM 3.2.2 Internacjonalizacja MŚP, Modele biznesowe

Wartość projektu:
494 960,96 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 195 940,64 PLN